Projektit  |  Kilpailut

Kivistön palvelukeskus Kivis

Kivistön palvelukeskittymä on arjen uusi kohtaamispaikka. Voitimme Vantaan kaupungin järjestämän suunnittelukilpailun ehdotuksellamme, jonka lähtökohtina oli laaja palvelutarjonta, ympäristöystävällisyys ja asukasviihtyvyys.

Kategoria
Tontinluovutuskilpailu

Vuosi
2020-

Laajuus
25 000 brm²

Sijainti
Kivistö, Vantaa

Kilpailun järjestäjä
Vantaan kaupunki

Rakennuttaja
Lehto Tilat Oy

Kivistön palvelukeskukseen on suunnitteilla kirjasto, terveysasema, hyvinvointipalveluja, päivittäistavarakauppoja sekä kahviloita ja ravintoloita. Kohteen keskeisiä suunnittelun lähtökohtia ovat olleet ympäristöystävällisyys ja viihtyisyys. Ympäristöasiat huomioidaan suunnittelussa kokonaisvaltaisesti ja ratkaisuja optimoidaan monitavoiteoptimoinnin avulla. Erityisesti julkista ja kevyttä liikennettä tukeviin ratkaisuihin kiinnitetään erityistä huomiota. Viihtyisyys ja koettavuus huomioidaan sekä ulko- että sisätiloissa.

Ehdotuksen arkkitehtuuri perustuu kokoavaan suureen katokseen ja sen alla oleviin pienempiin rakennusosiin, joissa jalankulkijan tasolla suuret näyteikkunat ja lämpimän sävyinen julkisivubetoni vuorottelevat. Ylemmissä kerroksissa on julkisivua käsitelty voimakkaan kolmiulotteisesti muodostamaan reilua kontrastia maantason näyteikkunajulkisivun kanssa. Sisäänkäynnit on sijoitettu jalankulkureittien solmukohtiin ja niitä on korostettu muusta julkisivusta erottuviksi. Kaikki sisäänkäynnit avartuvat korkeiksi tiloiksi, joita korostetaan valotaiteen keinoin.

Ehdotuksen keskeisenä tavoitteena on muodostaa toiminnallisesti ensiluokkaista, viihtyisää ja eheää kaupunkitilaa. Ratkaisu on suunniteltu mahdollisimman muuntojoustavaksi, siten että liiketilojen käyttötarkoituksia ja kokoja voidaan muuttaa joustavasti. Isompien myymälätilojen alueella runkoratkaisussa on huomioitu tilojen joustava kalustaminen mm. kantavien pystyrakenteiden minimoinnilla. Tilojen monikäyttöisyys ja erillisaukioloajat on huomioitu mahdollistamalla erilaiset tilakokonaisuudet ja joustavat kulkuyhteydet.

Ehdotuksen rakenneratkaisussa on huomioitu myös rakenteiden koko elinkaaren hiilijalanjälki. Hiilijalanjäljen minimoimiseksi ja nopean rakennusajan varmistamiseksi käytetään esivalmistettuja puurakenteita mm. katto- ja seinärakenteissa mahdollisimman paljon. Ympäristö ja kestävän kehityksen teemat ovat läheisesti mukana kohteen suunnittelussa ja kohteelle tullaan hakemaan LEED-ympäristösertifikaatti, jonka tavoitetasona on GOLD. Energialuokassa tullaan tavoittelemaan A-luokkaa, jossa hyödynnetään energiatehokkaiden vaipparakenteiden ja taloteknisten järjestelmien lisäksi mm. katoille sijoitettavaa aurinkovoimalaa sekä lämmityksessä ja jäähdytyksessä hyödynnettävää lämpökaivoja, esimerkiksi maalämpöä hyödyntämällä.

Palvelukeskus toteutetaan vaiheittain, jossa ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan Kivistön asukkaille peruspalvelut tarjoava palvelukeskus, johon sijoittuu muun muassa päivittäistavarakauppa, terveyskeskus, kirjasto, ravintoloita, kuntosali, linja-autoasema sekä muita peruspalveluita ja myymälöitä. Palvelutarjonnan suunnittelussa huomioidaan asukaskyselyn tuloksena saatua palautetta, johon Kivistöläiset vastasivat aktiivisesti.

Seuraavien vaiheiden toteuttaminen on huomioitu suunnitelmassa joustavaksi ja nämä voidaan liittää luontevaksi osaksi palvelukeskusta, joko suoraan tai siltayhteyksien kautta. Suunnitelman keskeinen tavoite on, että vaiheet toimivat sekä itsenäisinä osina että kokonaisuutena. Myös mahdolliset väliaikaisjärjestelyt huomioidaan suunnittelun yhteydessä.

Ehdotuksen kaupunkirakenteellinen ratkaisu muodostaa ympärilleen erilaisia kaupunkitiloja. Pohjoispuolelle rajautuu selkeä joukkoliikenteen terminaalialue. Itäpuolelle muodostuu aktiivinen oleskeluun painottuva vehreä kaupunkitila, jonka kautta jalankulku- ja pyöräily-yhteydet Kivistön pohjoisosista kohti etelää saavat luontevan jatkumon.

Kivistön palvelukeskus rakentuu loistavien julkisen- ja kevyen liikenteen yhteyksien solmukohtaan. Liityntäliikenne tuo kohteeseen elävyyttä ja päivittäisen asioinnin asiakkaita. Kevyen liikenteen keskeiset reitit ovat erillään muusta liikenteestä ja mahdollistavat turvallisen saapumisen kaikista suunnista. Polkupyörille varataan kohteessa paikkoja sekä asiointia että liityntäpysäköintiä varten. Julkista linja-autoliikennettä varten junaradan lippuhallin viereen sijoitetaan bussiterminaali, jonka viihtyisät odotus- ja palvelutilat ovat luonteva osa lähipalvelukeskusta. Asiakaspaikoitus sijoitetaan pääosin erilliseen pysäköintikellariin.

1448 KPK Kivistön palvelukeskus
1448 KPK Kivistön palvelukeskus