Korson keskustan itäpuoli

Alueen muuttaminen asumiselle ja liikerakentamiselle

Kaupunkisuunnittelu

Sijainti
Korso, Vantaa

Tilaaja
Vantaan kaupunki

Laajuus
32 000 kem²

Vuosi
2023

Suunnitelma käsittää Korson keskustan itäpuolen rakentamattoman alueen muuttamista asumiselle ja liikerakentamiselle.

Kaavamuutosalue sijaitsee n. 200 metrin päässä juna-asemalta ja rajautuu etelässä Kulomäentiehen, idässä Minkkitiehen, lännessä päärataan sekä pohjoisessa terveysasemaan. Alue koostuu tällä hetkellä pääosin metsästä. Aluetta halkaisee kevyen liikenteen reitit.

Suunnitelman tarkoitus on kehittää radan itäpuoleisesta alueesta kaupunkimainen ja keskustan kehittämistä tukeva asuinalue, joka sisältää palveluja ja työpaikkoja.

Alueen rakentamiseen vaikuttaa junaradasta sekä Kulomäentien liikenteestä johtuva melu, jonka takia rakennukset muodostavat melumuurin länteen sekä etelään. Melulta suojaavien radan varren asuinrakennusten takana rakennusten mittakaava on pienimuotoisempi ja kaupunkikuvallisesti monimuotoinen.

Suunnitelmassa alueelle luodaan vaihteleva korttelirakenne, joka tarjoaa mahdollisuuksia monentyyppiselle asumiselle. Suunnittelussa on korostettu yhteisöllisyyttä. Alueen eri osat yhdistävä kevyen liikenteen reitti kulkee alueen pihapiirien kautta tukien kohtaamisia ja vahvistaen siten yhteisöllisyyttä. Reitin varrelle on myös sijoitettu kortteleiden korttelitalot. Keskeinen aukio ´piazza´ toimii alueen yhteisenä ulko-oleskelualueena ja kaupalliset ja yhteisölliset toiminnot on sijoitettu sen ympärille.

Suunnitelmassa on korostettu viihtyisän ja turvallisen ympäristön tärkeyttä kaikilta puolilta. Alueella liikkuminen tapahtuu ensisijaisesti pyöräilyyn ja jalankulkuun painottuvan reitistön kautta. Reitit on kytketty alueen ulkopuolelle ja suunnitelmassa on esitetty uusien yhteyksien sijainnit.

Suunnitelma eheyttää ja tiivistää kaupunkirakennetta ja kaupunkikuvaa sekä kohottaa Korson keskustan kokonaisilmettä.