Projektit  |  Kilpailut

Lapinlahden kevät

Lapinlahden Kevät on ideakilpailun voittanut ehdotus Lapinlahden vanhan sairaala-alueen kehittämisestä uuteen käyttöön.

Kategoria
Ideakilpailu, Aluekehitys

Vuosi
2019

Laajuus
10 000 m²

Sijainti
Helsinki

Tilaaja
NREP

Kilpailu tehtiin usean toimiston yhteistyönä. Arcon vastuulla oli uuden hotellin suunnittelu ja alueen maisema-arkkitehtuuri. Ehdotuksessa Lapinlahti muuttuu kaikille avoimeksi hyvinvoinnin ja kulttuurin keitaaksi.

Alueen identiteettiä vahvistetaan ja sen arvoa helsinkiläisille parannetaan tuomalla alueelle uusia palveluita. Vanhan sairaalarakennuksen tiloihin saadaan mm. ravintolakortteli, näyttelytiloja, kirjakauppa ja hostelli. Alueen uudisrakennukset tulevat hotellin ja palveluasumiseen käyttöön ja vahvistavat näin alueen sallivaa ja terapeuttista luonnetta.

Uudisrakentaminen on sovitettu puiston eteläreunaan huomioiden tarkasti puiston vanhat puut ja maisemalliset arvot. Hotellin kaareva massa luo tilallisen rajan ja rauhallisen taustan englantilaiselle maisemapuutarhalle. Se toimii myös tärkeänä melusuojana Länsiväylän liikenteelle. Pohjoispuolella porrastus avautuu puistoon terasseina, hyödyntäen maisemapuutarhaan ja merelle avautuvat näkymät. Puisen julkisivun pystysuorat linjat jatkavat puiston puunrunkojen vertikaalisuutta. Energiaratkaisujen osalta rakennus on lähes hiilineutraali. Sen katolle asennetaan aurinkopaneelit ja sen lämmitys- ja jäähdytysenergian tarve katetaan syvälämpökaivolla.

Alueen maisemasuunnitelma on pääosin suojeleva, mutta sisältää myös kehitysehdotuksia liittyen alueen saavutettavuuteen, ekologiseen monimuotoisuuteen, virkistysarvoihin ja sosiaaliseen kestävyyteen.