Solo Sokos Hotel Helsinki

Legendaarisen hotellin laajamittainen peruskorjaushanke

Hotellit ja vapaa-aika Korjausrakentaminen

Sijainti
Helsinki

Tilaaja
Exilion

Laajuus
11600 kem²

Vuosi
2022

Arco vastasi hotellin laajamittaisen peruskorjaushankkeen arkkitehti- ja pääsuunnittelusta.

Kokonaan uudistettu Solo Sokos Hotel Helsinki avattiin toukokuussa 2022.

Hotelli Helsinki oli ensimmäinen helsinkiläinen suurhotelli ja maassamme ensimmäinen laatuaan valmistumisvuonnaan 1930. Klassismista, amerikkalaisesta liikerakentamisesta ja funktionalismista ammentava, arkkitehti P.E. Blomstedtin suunnittelema rakennus on aikansa edustavimpia lajissaan.


Kluuvikadulla sijaitseva rakennus suunniteltiin alun perin pääasiassa liikerakennukseksi, mutta rakennuksessa on ollut hotellitoimintaa sen valmistumisesta lähtien. Ajan saatossa hotellitoiminta on laajentunut koko rakennuksen kattavaksi.

Nykyisin hotelli tunnetaan nimellä Solo Sokos Hotel Helsinki. Yli 90-vuotias hotelli on nyt päivitetty nykypäivään. Peruskorjauksen yhteydessä uudistettiin myös hotellin aula- ja ravintolatilat, majoitushuoneiden sisustus sekä rakennuksen vertikaaliaiheita korostava julkisivuvalaistus. Lisäksi rakennuksen talotekniikka päivitettiin nykyajan vaatimuksia vastaavaksi. Hotellihuoneiden sisustussuunnittelusta vastasi KOKO3, ensimmäisen kerroksen ravintoloiden ja tapahtumatilan sisustussuunnittelusta Promarkers ja julkisivuvalaistuksen suunnittelusta VALOA design.

Rakennuksen katujulkisivu ja pankkisali on suojeltu asemakaavassa suojelumerkinnällä sr-1. Suojeltuun pankkisaliin tehtiin kaavankin velvoittamana palauttavia toimenpiteitä. Vanhoja, parhaiten säilyneitä sisäpintoja tuotiin paikoin esille ja tilan uusia sisäverhouksia varten rakennettiin omalle rungolle ns. ”tila tilaan” sisäpintojen lisävaurioiden estämiseksi. Pankkisaliksi alun perin suunniteltu rakennuksen osa on toiminut historiansa aikana osana yökerhoa ja yökerhotoiminnan lakkaamisen jälkeen kuntosalina. Jatkossa tila on kaikille avoin, varattava monikäyttö- ja tapahtumatila.

Oman lisämausteensa suunnitteluun toi se, että rakennus on perustettu aikanaan puupaaluille, johtuen sen sijainnista täytetyn Kluuvinlahden vanhassa rantaviivassa. Puupaalujen vedenpinnan taso olikin projektin aikana tehostetussa seurannassa.