Tikkurin kortteli

Elävä ja vetovoimainen kaupunkikortteli Tikkurilaan

Hybridi Kilpailut ja tunnustukset

Sijainti
Tikkurila, Vantaa

Tilaaja
Mrec Oy

Laajuus
87 000 brm²

Vuosi
2021-

Palkinnot
Kutsukilpailun 1. sija

Tikkuri luo Vantaan Tikkurilaan uuden, laadukkaan ja elämyksellisen kaupunkikorttelin, kuitenkin säilyttäen lähiympäristön ominaispiirteet.

Uusi Tikkuri on elävä ja vetovoimainen kaupunkikortteli, joka yhdistää palvelut, asumisen ja työpaikat keskeisellä sijainnilla, Tikkurilan juna-aseman välittömässä läheisyydessä. Hanke on osa Tikkurilan laajempaa uudistamista, jossa kaupungin tavoitteena on kehittää Tikkurilan jalankulkukeskustaa sekä vahvistaa Tikkurilan asemaa Vantaan keskuksena.

Massoittelultaan ja materiaaleiltaan Uusi Tikkuri sitoo yhteen kaupungintalon ja Tikkurilan kirkon matalamman rakennuskannan sekä Dixin asemarakennuskompleksin ja viereisille tonteille suunnitteilla olevat korkeammat korttelit. Korttelin viistetyt katot nousevat Tikkurilan torin laidalta viidennestä kerroksesta kohti korttelin kaakkoiskulman 23-kerroksista asuintornia. Massoittelun sisäänvedot ja avaukset eri ilmansuuntiin lisäävät piha- ja katualueiden valoisuutta ja viihtyisyyttä sekä muodostavat rakennuksille tunnistettavan muotokielen.

Korttelin ulkoarkkitehtuurissa yhdistyvät rouheat ja reliefimäiset tiilipinnat sekä kevyet ja vaaleat metalli-lasi-julkisivut. Korttelin punatiilinen jalustaosa ilmentää materiaalien ja rytmikkäiden aukotuksien kautta muistumia nykyisen Tikkurin julkisivuista. Katuympäristön kerroksellisuutta lisää vanha Tikkurilan Raha-aseman rakennus, joka säilytetään osana jalustan julkisivuja. Uuden kaupunkikuvallisen kerrostuman luovat kattopihan päältä kohoavat veistokselliset toimisto- ja asuintalot, jotka yhdistyvät kirkkokorttelin viistettyihin kattolinjoihin.

Uuden kaupunkikorttelin tilat mahdollistavat monenlaista käyttöä ja toimintaa. Korttelin 2-3 -kerroksiseen jalustaan on mahdollista toteuttaa esimerkiksi erilaisia myymälä- ja ravintolatiloja, kokouskeskus, hotellihuoneita tai kuntosali. Korttelin kivijalkaa kiertävät katutilaan aukeavat monipuoliset liikkeet, kahvilat ja ravintolat luoden näin virikkeellistä kaupunkiympäristöä ja kattavat palvelut alueen asukkaille. Korttelin ylempiin kerroksiin sijoittuvat neljä erilaista asuintaloa, Asematien suuntainen toimistotalo ja korkeimman asuintornin huipulle kohoava näköalaravintola.

Uuden korttelin yhteiset ulkotilat, kuten talojen kattoterassit ja pihakansi, aktivoidaan asukkaiden ja kaupunkilaisten hyötykäyttöön. Pihakannelta kirkon kulmalle laskeutuvat portaat luovat torin laidalle uuden, urbaanin ja viihtyisän ulkotilan kaupunkilaisille. Samalla kattojen ja piha-alueiden pintoja ja istutuksia hyödynnetään tontin hulevesien hallinnassa. Yhteisten ulkotilojen lisäksi asuintalot varustetaan parvekkeilla, jotka toimivat samalla aurinkosuojana asunnoille.