Arcon suunnittelema Lyyra RIL-palkinnon jaetulle kakkossijalle

Vuoden RIL-Palkinnon on saanut Raide-Jokerin rata- ja katuinfran sekä varikon toteuttaminen allianssina. Lyyra-kokonaisuus sekä Stadin Ammattiopiston Myllypuron kampus palkittiin jaetulla kakkossijalla.

Jaetulle kakkossijalle yltänyttä Lyyra-kokonaisuutta ministeri Adlercreutz kehui taitavasta, tiiviiseen kaupunkirakenteeseen toteutetusta uudishankkeesta. ”Kun tähän vielä yhdistyy monimutkainen kaupunki-infra rakennuspaikan alapuolella, niin edessä on uudenlaisia haasteita. Esimerkiksi metro oli käytössä koko rakentamisen aikana, räjäytyksistä huolimatta. Lyyrassa myös rakentamisen vastuullisuus on viety monella tapaa uudelle tasolle. Kohde eheyttää ja rikastuttaa kaupunkitilaa”, kertoo tunnustuksen saajan päättäjä, Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz.

Lyyran osapuolet:

  • Rakennuttaja: Ylva
  • Rakennuttajakonsultti ja päätoteuttaja: Haahtela
  • Pääsuunnittelu/ arkkitehtisuunnittelu: Arco
  • Rakennesuunnittelu, LVI-suunnittelu ja sähkösuunnittelu: Ramboll Finland Oy
  • Geosuunnittelu: Sitowise

RIL-Palkinto

RIL ry myöntää vuosittain RIL-Palkinnon rakennustyölle, -kohteelle tai -konseptille, joka edustaa parhaiten korkealuokkaista, laadukasta ja innovatiivista suomalaista rakennusinsinööritaitoa ja osaamista. Palkittava työ tai hanke on edistänyt kilpailuaikana parhaiten myönteistä rakennusteknistä ja yhteiskunnallista kehitystä maassamme. Ensimmäisen kerran RIL-Palkinto on myönnetty vuonna 1972.

Tunnustuksella palkitaan rakennuskohteita, joiden suunnittelussa ja toteutuksessa on osoitettu erinomaista rakennusalan osaamista joko uutta kehittämällä tai olemassa olevaa tietoa luovasti soveltamalla. Kilpailussa on viime vuosina painotettu lisäksi muun muassa digitaalisten ratkaisuiden ja uusien innovaatioiden hyödyntämistä sekä loppukäyttäjien huomioimista.

Vuonna 2022 RIL-Palkinnon sai Blominmäen jätevedenpuhdistamo, ja valinnan teki kansanedustaja Elina Valtonen. Vuonna 2021 RIL-Palkinto myönnettiin Helsinki-Vantaan lentoaseman kehitysohjelman projektikokonaisuudelle, jonka valitsi voittajaksi yritysjohtaja Matti Alahuhta. Vuonna 2020 RIL-Palkinnon sai Olympiastadionin perusparannus ja uudistaminen, jonka päätti  SITRAn yliasiamies Jyrki Katainen.

RIL ry

RIL on valtakunnallinen puolueeton asiantuntijaorganisaatio ja osaajayhteisö, jonka tarkoituksena on edistää kestävän rakennetun ympäristön rakentamista sekä mahdollistaa jäsentensä jatkuva kehittyminen. RIL edistää hyvää suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitokulttuuria ja rakennusalan ammattitaidon kehittymistä Suomessa. Vuonna 1934 perustettu järjestö yhdistää yli 6 500 rakennetun ympäristön alan huippuosaajaa teekkareista tohtoreihin ja yamk-opiskelijoista yamk-tutkinnon suorittaneisiin. 

Lue lisää Lyyra-hankkeesta: https://www.arco.fi/projektit/lyyra